Arabiska för 3

thalaath
ﺛَﻠَﺎﺙ
3 – maskulinum singular

Det arabiska ordet för 3 uttalas thalaath och skrivs ﺛَﻠَﺎﺙ.

Om ljudfilerna
Ordklass: räkneord. Mönster: verbalnomen

Så används ordet 3

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet 3 består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, lam som skrivs och uttalas l och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med 3

Alla bokstäver i 3

ﺛَﻠَﺎﺙ
ﺛـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺛـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
tha
th
lam
l
alef
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för 3 består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven tha som skrivs ﺙ och uttalas th och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺛَﻠَﺎﺙ och uttalas thalaath.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver