Arabiska för trottoar

raSiif
ﺭَﺻِﻴﻒ
trottoar – maskulinum singular

Det arabiska ordet för trottoar uttalas raSiif och skrivs ﺭَﺻِﻴﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns trottoar i:

'arSifa
ﺃَﺭﺻِﻔَﺔ
trottoar – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet trottoar

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet trottoar består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Sad som skrivs och uttalas S och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med trottoar

Alla bokstäver i trottoar

ﺭَﺻِﻴﻒ
ﺻـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺻـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ـﺮ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ra
r
Sad
S
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för trottoar består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺻِﻴﻒ och uttalas raSiif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för trottoar

fa3iil blir raSiif

Vi har sett att det arabiska ordet för trottoar skrivs ﺭَﺻِﻴﻒ och uttalas raSiif. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är r, S och f, blir ordet raSiif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som trottoar