Arabiska för bränsle

wuquud
ﻭُﻗُﻮﺩ
bränsle – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bränsle uttalas wuquud och skrivs ﻭُﻗُﻮﺩ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bränsle

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bränsle består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, qaf som skrivs och uttalas q och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bränsle

Alla bokstäver i bränsle

ﻭُﻗُﻮﺩ
ﻗـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻮ
 
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ـﺪ
 
waw
w
qaf
q
waw
w
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för bränsle består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭُﻗُﻮﺩ och uttalas wuquud.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bränsle

fu3uul blir wuquud

Vi har sett att det arabiska ordet för bränsle skrivs ﻭُﻗُﻮﺩ och uttalas wuquud. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är w, q och d, blir ordet wuquud.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bränsle