Arabiska för pojke

walad
ﻭَﻟَﺪ
pojke – maskulinum singular

Det arabiska ordet för pojke uttalas walad och skrivs ﻭَﻟَﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns pojke i:

'awlaad
ﺃَﻭﻟَﺎﺩ
pojke – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet pojke

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pojke består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, lam som skrivs och uttalas l och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med pojke

Alla bokstäver i pojke

ﻭَﻟَﺪ
ﻟـ
ـﺪ
 
ﻟـ
ـﺪ
 
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺪ
 
waw
w
lam
l
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för pojke består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﻟَﺪ och uttalas walad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för pojke

fa3al blir walad

Vi har sett att det arabiska ordet för pojke skrivs ﻭَﻟَﺪ och uttalas walad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är w, l och d, blir ordet walad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som pojke