Arabiska för ring

khaatam
ﺧَﺎﺗَﻢ
ring – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ring uttalas khaatam och skrivs ﺧَﺎﺗَﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ring i:

khiwaatim
ﺧِﻮَﺍﺗِﻢ
ring – maskulinum plural
Kategori: smycken
Ordklass: substantiv.

Så används ordet ring

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ring består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ta som skrivs och uttalas t och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ring

Alla bokstäver i ring

ﺧَﺎﺗَﻢ
ﺧـ
ـﺎ
ﺗـ
ـﻢ
 
ﺧـ
ـﺎ
ﺗـ
ـﻢ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
kha
kh
alef
ta
t
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för ring består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m. Ordet skrivs därför ﺧَﺎﺗَﻢ och uttalas khaatam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver