Arabiska för igår

'amsi
ﺃَﻣﺲِ
igår –

Det arabiska ordet för igår uttalas 'amsi och skrivs ﺃَﻣﺲِ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Så används ordet igår

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet igår består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , mim som skrivs och uttalas m och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i igår

ﺃَﻣﺲِ
ﻣـ
ـﺲ
 
ﻣـ
ـﺲ
 
ـﺄ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
alif hamza
'
mim
m
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för igår består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻣﺲِ och uttalas 'amsi.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver