Arabiska för monster

waHash
ﻭَﺣَﺶ
monster – maskulinum singular

Det arabiska ordet för monster uttalas waHash och skrivs ﻭَﺣَﺶ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet monster

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet monster består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Ha som skrivs och uttalas H och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med monster

Alla bokstäver i monster

ﻭَﺣَﺶ
ﺣـ
ـﺶ
 
ﺣـ
ـﺶ
 
ـﻮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
waw
w
Ha
H
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för monster består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺣَﺶ och uttalas waHash.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för monster

fa3al blir waHash

Vi har sett att det arabiska ordet för monster skrivs ﻭَﺣَﺶ och uttalas waHash. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är w, H och sh, blir ordet waHash.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som monster