Arabiska för färgläggning

talwiin
ﺗَﻠﻮِﻳﻦ
färgläggning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för färgläggning uttalas talwiin och skrivs ﺗَﻠﻮِﻳﻦ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet färgläggning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet färgläggning består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, waw som skrivs och uttalas w och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med färgläggning

Alla bokstäver i färgläggning

ﺗَﻠﻮِﻳﻦ
ﺗـ
ـﻠـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﻠـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ta
t
lam
l
waw
w
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för färgläggning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻠﻮِﻳﻦ och uttalas talwiin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för färgläggning

taf3iil blir talwiin

Vi har sett att det arabiska ordet för färgläggning skrivs ﺗَﻠﻮِﻳﻦ och uttalas talwiin. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är l, w och n, blir ordet talwiin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som färgläggning