Arabiska för flygplan

Taa'ira
ﻃَﺎﺋِﺮَﺓ
flygplan – femininum singular

Det arabiska ordet för flygplan uttalas Taa'ira och skrivs ﻃَﺎﺋِﺮَﺓ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: övriga

Så används ordet flygplan

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flygplan består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ya som skrivs och uttalas y och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flygplan

Alla bokstäver i flygplan

ﻃَﺎﺋِﺮَﺓ
ﻃـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ـﺮ
ـﺔ
 
Ta
T
alef
'
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för flygplan består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻃَﺎﺋِﺮَﺓ och uttalas Taa'ira.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver