Arabiska för kök

maTbakh
ﻣَﻄﺒَﺦ
kök – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kök uttalas maTbakh och skrivs ﻣَﻄﺒَﺦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kök i:

maTaabikh
ﻣَﻄَﺎﺑِﺦ
kök – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet kök

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kök består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, beh som skrivs och uttalas b och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kök

Alla bokstäver i kök

ﻣَﻄﺒَﺦ
ﻣـ
ـﻄـ
ـﺒـ
ـﺦ
 
ﻣـ
ـﻄـ
ـﺒـ
ـﺦ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
mim
m
Ta
T
beh
b
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för kök består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺦ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻄﺒَﺦ och uttalas maTbakh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kök

maf3al blir maTbakh

Vi har sett att det arabiska ordet för kök skrivs ﻣَﻄﺒَﺦ och uttalas maTbakh. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är T, b och kh, blir ordet maTbakh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kök