Arabiska för 7

sab3
ﺳَﺒﻊ
7 – maskulinum singular

Det arabiska ordet för 7 uttalas sab3 och skrivs ﺳَﺒﻊ.

Om ljudfilerna
Ordklass: räkneord. Mönster: verbalnomen

Så används ordet 7

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet 7 består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, beh som skrivs och uttalas b och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med 7

Alla bokstäver i 7

ﺳَﺒﻊ
ﺳـ
ـﺒـ
ـﻊ
 
ﺳـ
ـﺒـ
ـﻊ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
sin
s
beh
b
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för 7 består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺒﻊ och uttalas sab3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för 7

fa3l blir sab3

Vi har sett att det arabiska ordet för 7 skrivs ﺳَﺒﻊ och uttalas sab3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är s, b och 3, blir ordet sab3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som 7