Arabiska för morgon

SabaaH
ﺻَﺒَﺎﺡ
morgon – maskulinum singular

Det arabiska ordet för morgon uttalas SabaaH och skrivs ﺻَﺒَﺎﺡ.

Om ljudfilerna
Kategori: tid
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet morgon

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet morgon består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, beh som skrivs och uttalas b och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med morgon

Alla bokstäver i morgon

ﺻَﺒَﺎﺡ
ﺻـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
Sad
S
beh
b
alef
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för morgon består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺒَﺎﺡ och uttalas SabaaH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för morgon

fa3aal blir SabaaH

Vi har sett att det arabiska ordet för morgon skrivs ﺻَﺒَﺎﺡ och uttalas SabaaH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är S, b och H, blir ordet SabaaH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som morgon