Arabiska för expert

khabiir
ﺧَﺒِﻴﺮ
expert – maskulinum singular

Det arabiska ordet för expert uttalas khabiir och skrivs ﺧَﺒِﻴﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns expert i:

khabiira
ﺧَﺒِﻴﺮَﺓ
expert – femininum singular
khabiiraat
ﺧَﺒِﻴﺮَﺍﺕ
expert – femininum plural
khubaraa'
ﺧُﺒَﺮَﺍﺀ
expert – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet expert

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet expert består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med expert

Alla bokstäver i expert

ﺧَﺒِﻴﺮ
ﺧـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
kha
kh
beh
b
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för expert består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺒِﻴﺮ och uttalas khabiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver