Arabiska för Alaa, höghet

3alaa'
ﻋَﻠَﺎﺀ
Alaa, höghet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för Alaa, höghet uttalas 3alaa' och skrivs ﻋَﻠَﺎﺀ.

Kategori: mansnamn
Ordklass: substantiv.

Så används ordet Alaa, höghet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet Alaa, höghet består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med Alaa, höghet

Alla bokstäver i Alaa, höghet

ﻋَﻠَﺎﺀ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
 
ayn
3
lam
l
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för Alaa, höghet består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﻋَﻠَﺎﺀ och uttalas 3alaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver