Arabiska för plats

mawqi3
ﻣَﻮﻗِﻊ
plats – maskulinum singular

Det arabiska ordet för plats uttalas mawqi3 och skrivs ﻣَﻮﻗِﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns plats i:

mawaaqi3
ﻣَﻮَﺍﻗِﻊ
plats – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet plats

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet plats består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, qaf som skrivs och uttalas q och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med plats

Alla bokstäver i plats

ﻣَﻮﻗِﻊ
ﻣـ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
waw
w
qaf
q
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för plats består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻮﻗِﻊ och uttalas mawqi3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för plats

maf3il blir mawqi3

Vi har sett att det arabiska ordet för plats skrivs ﻣَﻮﻗِﻊ och uttalas mawqi3. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3il och ordets rotbokstäver är w, q och 3, blir ordet mawqi3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som plats