Arabiska för kött

laHm
ﻟَﺤﻢ
kött – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kött uttalas laHm och skrivs ﻟَﺤﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kött i:

luHuum
ﻟُﺤُﻮﻡ
kött – maskulinum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kött

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kött består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, Ha som skrivs och uttalas H och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kött

Alla bokstäver i kött

ﻟَﺤﻢ
ﻟـ
ـﺤـ
ـﻢ
 
ﻟـ
ـﺤـ
ـﻢ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
lam
l
Ha
H
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för kött består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟَﺤﻢ och uttalas laHm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kött

fa3l blir laHm

Vi har sett att det arabiska ordet för kött skrivs ﻟَﺤﻢ och uttalas laHm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är l, H och m, blir ordet laHm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kött