Arabiska för månad

shahr
ﺷَﻬﺮ
månad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för månad uttalas shahr och skrivs ﺷَﻬﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns månad i:

'ashhaar
ﺃَﺷﻬَﺎﺭ
månad – maskulinum plural
Kategori: tid
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet månad

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet månad består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, ha som skrivs ﻩ och uttalas h och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med månad

Alla bokstäver i månad

ﺷَﻬﺮ
ﺷـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
shin
sh
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för månad består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻬﺮ och uttalas shahr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver