Arabiska för position, station, stopp

mawqif
ﻣَﻮﻗِﻒ
position, station, stopp – maskulinum singular

Det arabiska ordet för position, station, stopp uttalas mawqif och skrivs ﻣَﻮﻗِﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns position, station, stopp i:

mawaaqif
ﻣَﻮَﺍﻗِﻒ
position, station, stopp – maskulinum plural
Kategori: trafik
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet position, station, stopp

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet position, station, stopp består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, qaf som skrivs och uttalas q och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med position, station, stopp

Alla bokstäver i position, station, stopp

ﻣَﻮﻗِﻒ
ﻣـ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
waw
w
qaf
q
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för position, station, stopp består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻮﻗِﻒ och uttalas mawqif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för position, station, stopp

maf3il blir mawqif

Vi har sett att det arabiska ordet för position, station, stopp skrivs ﻣَﻮﻗِﻒ och uttalas mawqif. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3il och ordets rotbokstäver är w, q och f, blir ordet mawqif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som position, station, stopp