Arabiska för trädgård

Hadiiqa
ﺣَﺪِﻳﻘَﺔ
trädgård – femininum singular

Det arabiska ordet för trädgård uttalas Hadiiqa och skrivs ﺣَﺪِﻳﻘَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns trädgård i:

Hadaa'iq
ﺣَﺪَﺍﺋِﻖ
trädgård – femininum plural
Kategori: botanik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet trädgård

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet trädgård består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, dal som skrivs och uttalas d och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med trädgård

Alla bokstäver i trädgård

ﺣَﺪِﻳﻘَﺔ
ﺣـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
Ha
H
dal
d
ya
y
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för trädgård består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﺪِﻳﻘَﺔ och uttalas Hadiiqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för trädgård

fa3iila blir Hadiiqa

Vi har sett att det arabiska ordet för trädgård skrivs ﺣَﺪِﻳﻘَﺔ och uttalas Hadiiqa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är H, d och q, blir ordet Hadiiqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som trädgård