Arabiska för person

shakhS
ﺷَﺨﺺ
person – maskulinum singular

Det arabiska ordet för person uttalas shakhS och skrivs ﺷَﺨﺺ.

Förutom grundformen finns person i:

'ashkhaaS
ﺃَﺷﺨَﺎﺹ
person – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet person

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet person består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, kha som skrivs ﺥ och uttalas kh och Sad som skrivs ﺹ och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med person

Alla bokstäver i person

ﺷَﺨﺺ
ﺷـ
ـﺨـ
ـﺺ
 
ﺷـ
ـﺨـ
ـﺺ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
shin
sh
kha
kh
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för person består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺨﺺ och uttalas shakhS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver