Arabiska för tjur

thawr
ﺛَﻮﺭ
tjur – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tjur uttalas thawr och skrivs ﺛَﻮﺭ.

Om ljudfilerna
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tjur

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tjur består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tjur

Alla bokstäver i tjur

ﺛَﻮﺭ
ﺛـ
ـﻮ
 
ﺛـ
ـﻮ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﻮ
ـﺮ
 
tha
th
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för tjur består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺛَﻮﺭ och uttalas thawr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver