Arabiska för öken

SaHraa'
ﺻَﺤﺮَﺍﺀ
öken – femininum singular

Det arabiska ordet för öken uttalas SaHraa' och skrivs ﺻَﺤﺮَﺍﺀ.

Om ljudfilerna
Kategori: geografi
Ordklass: substantiv. Mönster: färger

Så används ordet öken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet öken består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, Ha som skrivs och uttalas H och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i öken

ﺻَﺤﺮَﺍﺀ
ﺻـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ـﺎ
 
Sad
S
Ha
H
ra
r
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för öken består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺻَﺤﺮَﺍﺀ och uttalas SaHraa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för öken

fa3laa' blir SaHraa'

Vi har sett att det arabiska ordet för öken skrivs ﺻَﺤﺮَﺍﺀ och uttalas SaHraa'. Ordet följer mönstret färger. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3laa' där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3laa' och ordets rotbokstäver är S, H och r, blir ordet SaHraa'.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som öken