Arabiska för substitut

badiil
ﺑَﺪِﻳﻞ
substitut – maskulinum singular

Det arabiska ordet för substitut uttalas badiil och skrivs ﺑَﺪِﻳﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet substitut

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet substitut består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, dal som skrivs och uttalas d och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med substitut

Alla bokstäver i substitut

ﺑَﺪِﻳﻞ
ﺑـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻞ
 
ﺑـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻞ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
beh
b
dal
d
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för substitut består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺪِﻳﻞ och uttalas badiil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för substitut

fa3iil blir badiil

Vi har sett att det arabiska ordet för substitut skrivs ﺑَﺪِﻳﻞ och uttalas badiil. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är b, d och l, blir ordet badiil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som substitut