Arabiska för andra halvraden, bakre del

3ajuz
ﻋَﺠُﺰ
andra halvraden, bakre del – maskulinum singular

Det arabiska ordet för andra halvraden, bakre del uttalas 3ajuz och skrivs ﻋَﺠُﺰ.

Kategori: poesi
Ordklass: substantiv.

Så används ordet andra halvraden, bakre del

fyllnad av andra halvraden i en versrad
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet andra halvraden, bakre del består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med andra halvraden, bakre del

Alla bokstäver i andra halvraden, bakre del

ﻋَﺠُﺰ
ﻋـ
ـﺠـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﺠـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺰ
 
ayn
3
jim
j
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för andra halvraden, bakre del består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z. Ordet skrivs därför ﻋَﺠُﺰ och uttalas 3ajuz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver