Arabiska för skola

madrasa
ﻣَﺪﺭَﺳَﺔ
skola – femininum singular

Det arabiska ordet för skola uttalas madrasa och skrivs ﻣَﺪﺭَﺳَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns skola i:

madaaris
ﻣَﺪَﺍﺭِﺱ
skola – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet skola

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skola består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skola

Alla bokstäver i skola

ﻣَﺪﺭَﺳَﺔ
ﻣـ
ـﺪ
ﺳـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺪ
ﺳـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺔ
 
mim
m
dal
d
ra
r
sin
s
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för skola består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﺪﺭَﺳَﺔ och uttalas madrasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skola

maf3ala blir madrasa

Vi har sett att det arabiska ordet för skola skrivs ﻣَﺪﺭَﺳَﺔ och uttalas madrasa. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3ala och ordets rotbokstäver är d, r och s, blir ordet madrasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skola