Arabiska för klädesplagg

thawb
ﺛَﻮﺏ
klädesplagg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för klädesplagg uttalas thawb och skrivs ﺛَﻮﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns klädesplagg i:

'athwaab
ﺃَﺛﻮَﺍﺏ
klädesplagg – maskulinum plural
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet klädesplagg

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klädesplagg består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, waw som skrivs och uttalas w och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i klädesplagg

ﺛَﻮﺏ
ﺛـ
ـﻮ
 
ﺛـ
ـﻮ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
tha
th
waw
w
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för klädesplagg består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺛَﻮﺏ och uttalas thawb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver