Arabiska för ben

3aZm
ﻋَﻈﻢ
ben – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ben uttalas 3aZm och skrivs ﻋَﻈﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ben i:

3iZaam
ﻋِﻈَﺎﻡ
ben – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ben

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ben består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Za som skrivs och uttalas Z och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ben

Alla bokstäver i ben

ﻋَﻈﻢ
ﻋـ
ـﻈـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻈـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ayn
3
Za
Z
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för ben består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻈﻢ och uttalas 3aZm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ben

fa3l blir 3aZm

Vi har sett att det arabiska ordet för ben skrivs ﻋَﻈﻢ och uttalas 3aZm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, Z och m, blir ordet 3aZm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ben