Arabiska ord

Visa ett slumpmässigt ord

Aktivt particip

Aktivt particip beskriver ofta en handling eller någon som utför en handling (som chaufför och poet).

Exempel | Se alla Aktivt particip

Passivt particip

Passivt particip beskriver ofta någon eller något som är föremål för en handling (som lyckosam och organiserad).

Exempel | Se alla Passivt particip

Verbalnomen (form 1)

Många vanligt förekommande ord (som stor och vacker) är verbalnomen form 1.

Exempel | Se alla Verbalnomen (form 1)

Verbalnomen (form 2 - 10)

Verbalnomen beskriver en handling, men till skillnad från verb utan tidsperspektiv. Exempelvis ord som tävling och användning är verbalnomen.

Exempel | Se alla Verbalnomen (form 2 - 10)

Verb form 1

Verb med det enklaste mönstret: en kort vokal efter varje rotbokstav.

Exempel | Se alla Verb form 1

Verb form 2 - 10

Verb form 2 och uppåt har en mer avgränsad betydelse jämfört med verb i form 1.

Exempel | Se alla Verb form 2 - 10

Färger, instrumentnomen mm.

Ord som beskriver färger, verktyg, platser yrken mm har mönster som är distinkta och lätt att känna igen.

Exempel | Se alla Färger, instrumentnomen mm.

Ord utan mönster

Många av de vanligate orden (som "och" och "inte") är korta och saknar mönster.

Se alla Ord utan mönster