Arabiska ord

Visa ett slumpmässigt ord

Aktivt particip

Aktivt particip beskriver ofta en handling eller någon som utför en handling (som chaufför och poet).

Se alla Aktivt particip

Passivt particip

Passivt particip beskriver ofta någon eller något som är föremål för en handling (som lyckosam och organiserad).

Se alla Passivt particip

Verbalnomen (form 1)

Många vanligt förekommande ord (som stor och vacker) är verbalnomen form 1.

Se alla Verbalnomen (form 1)

Verbalnomen (form 2 - 10)

Verbalnomen form 2 - 10 används ofta för att beskriva en handling (som tävling och användning).

Se alla Verbalnomen (form 2 - 10)

Verb form 1

Verb med det enklaste mönstret: en kort vokal efter varje rotbokstav.

Se alla Verb form 1

Verb form 2 - 10

Verb form 2 och uppåt har ofta en mer avgränsad betydelse jämfört med verb i form 1.

Se alla Verb form 2 - 10

Färger, instrumentnomen mm.

Ord som beskriver färger, verktyg, platser yrken mm har mönster som är distinkta och lätt att känna igen.

Se alla Färger, instrumentnomen mm.

Ord utan mönster

Många av de vanligate orden (som "och" och "inte") är korta och saknar mönster.

Se alla Ord utan mönster