Arabiska för genomsnittlig, mellan-

mutawassiT
ﻣُﺘَﻮَﺳِّﻂ
genomsnittlig, mellan- – maskulinum singular

Det arabiska ordet för genomsnittlig, mellan- uttalas mutawassiT och skrivs ﻣُﺘَﻮَﺳِّﻂ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet genomsnittlig, mellan-

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet genomsnittlig, mellan- består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, sin som skrivs och uttalas s och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med genomsnittlig, mellan-

Alla bokstäver i genomsnittlig, mellan-

ﻣُﺘَﻮَﺳِّﻂ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﺳـ
ـﻂ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﺳـ
ـﻂ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
mim
m
ta
t
waw
w
sin
s
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för genomsnittlig, mellan- består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻮَﺳِّﻂ och uttalas mutawassiT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för genomsnittlig, mellan-

mutafa33il blir mutawassiT

Vi har sett att det arabiska ordet för genomsnittlig, mellan- skrivs ﻣُﺘَﻮَﺳِّﻂ och uttalas mutawassiT. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är w, s och T, blir ordet mutawassiT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som genomsnittlig, mellan-