Arabiska för hunger

juu3
ﺟُﻮﻉ
hunger – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hunger uttalas juu3 och skrivs ﺟُﻮﻉ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hunger

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hunger består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, waw som skrivs och uttalas w och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hunger

Alla bokstäver i hunger

ﺟُﻮﻉ
ﺟـ
ـﻮ
 
ﺟـ
ـﻮ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
jim
j
waw
w
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för hunger består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟُﻮﻉ och uttalas juu3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver