Arabiska för potatis

baTaaTis
ﺑَﻄَﺎﻃِﺲ
potatis – maskulinum singular

Det arabiska ordet för potatis uttalas baTaaTis och skrivs ﺑَﻄَﺎﻃِﺲ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Så används ordet potatis

Alla bokstäver i potatis

ﺑَﻄَﺎﻃِﺲ
ﺑـ
ـﻄـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﺲ
 
ﺑـ
ـﻄـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﺲ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
beh
b
Ta
T
alef
Ta
T
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för potatis består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s. Ordet skrivs därför ﺑَﻄَﺎﻃِﺲ och uttalas baTaaTis.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver