Arabiska för hårnål, klämma

mishbak
ﻣِﺸﺒَﻚ
hårnål, klämma – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hårnål, klämma uttalas mishbak och skrivs ﻣِﺸﺒَﻚ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hårnål, klämma i:

mashaabik
ﻣَﺸَﺎﺑِﻚ
hårnål, klämma – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hårnål, klämma består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och kaf som skrivs ﻙ och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hårnål, klämma

Alla bokstäver i hårnål, klämma

ﻣِﺸﺒَﻚ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺒـ
ـﻚ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺒـ
ـﻚ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
mim
m
shin
sh
beh
b
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för hårnål, klämma består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﺸﺒَﻚ och uttalas mishbak.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver