Arabiska för doft, parfym

3iTr
ﻋِﻄﺮ
doft, parfym – maskulinum singular

Det arabiska ordet för doft, parfym uttalas 3iTr och skrivs ﻋِﻄﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns doft, parfym i:

3uTuur
ﻋُﻄُﻮﺭ
doft, parfym – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet doft, parfym

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet doft, parfym består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med doft, parfym

Alla bokstäver i doft, parfym

ﻋِﻄﺮ
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
ayn
3
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för doft, parfym består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋِﻄﺮ och uttalas 3iTr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för doft, parfym

fi3l blir 3iTr

Vi har sett att det arabiska ordet för doft, parfym skrivs ﻋِﻄﺮ och uttalas 3iTr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är 3, T och r, blir ordet 3iTr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som doft, parfym