Arabiska för rum

ghurfa
ﻏُﺮﻓَﺔ
rum – femininum singular

Det arabiska ordet för rum uttalas ghurfa och skrivs ﻏُﺮﻓَﺔ.

Förutom grundformen finns rum i:

ghuraf
ﻏُﺮَﻑ
rum – femininum plural
Kategori: bostad
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet rum

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rum består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rum

Alla bokstäver i rum

ﻏُﺮﻓَﺔ
ﻏـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
ghayn
gh
ra
r
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för rum består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻏُﺮﻓَﺔ och uttalas ghurfa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver