Arabiska för åsna

Himaar
ﺣِﻤَﺎﺭ
åsna – maskulinum singular

Det arabiska ordet för åsna uttalas Himaar och skrivs ﺣِﻤَﺎﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns åsna i:

Hamiir
ﺣَﻤِﻴﺮ
åsna – maskulinum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet åsna

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet åsna består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med åsna

Alla bokstäver i åsna

ﺣِﻤَﺎﺭ
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ـﺮ
 
Ha
H
mim
m
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för åsna består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣِﻤَﺎﺭ och uttalas Himaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för åsna

fi3aal blir Himaar

Vi har sett att det arabiska ordet för åsna skrivs ﺣِﻤَﺎﺭ och uttalas Himaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är H, m och r, blir ordet Himaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som åsna