Arabiska för yrsel

duwaar
ﺩُﻭَﺍﺭ
yrsel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för yrsel uttalas duwaar och skrivs ﺩُﻭَﺍﺭ.

Om ljudfilerna
Kategori: medicin
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet yrsel

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet yrsel består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med yrsel

Alla bokstäver i yrsel

ﺩُﻭَﺍﺭ
 
 
ـﺪ
ـﻮ
ـﺎ
ـﺮ
 
dal
d
waw
w
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för yrsel består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩُﻭَﺍﺭ och uttalas duwaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för yrsel

fu3aal blir duwaar

Vi har sett att det arabiska ordet för yrsel skrivs ﺩُﻭَﺍﺭ och uttalas duwaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3aal och ordets rotbokstäver är d, w och r, blir ordet duwaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som yrsel