Arabiska för främmande, konstig

ghariib
ﻏَﺮِﻳﺐ
främmande, konstig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för främmande, konstig uttalas ghariib och skrivs ﻏَﺮِﻳﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns främmande, konstig i:

ghariiba
ﻏَﺮِﻳﺒَﺔ
främmande, konstig – femininum singular
ghurabaa'
ﻏُﺮَﺑَﺎﺀ
främmande, konstig – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet främmande, konstig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet främmande, konstig består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med främmande, konstig

Alla bokstäver i främmande, konstig

ﻏَﺮِﻳﺐ
ﻏـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺐ
 
ﻏـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺐ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ghayn
gh
ra
r
ya
y
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för främmande, konstig består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﺮِﻳﺐ och uttalas ghariib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver