Arabiska för eld

naar
ﻧَﺎﺭ
eld – maskulinum singular

Det arabiska ordet för eld uttalas naar och skrivs ﻧَﺎﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet eld

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet eld består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med eld

Alla bokstäver i eld

ﻧَﺎﺭ
ﻧـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ـﺮ
 
nun
n
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för eld består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﺭ och uttalas naar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver