Arabiska för konsumtion

istihlaak
ﺍِﺳﺘِﻬﻠَﺎﻙ
konsumtion – maskulinum singular

Det arabiska ordet för konsumtion uttalas istihlaak och skrivs ﺍِﺳﺘِﻬﻠَﺎﻙ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet konsumtion

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet konsumtion består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, lam som skrivs och uttalas l och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med konsumtion

Alla bokstäver i konsumtion

ﺍِﺳﺘِﻬﻠَﺎﻙ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻬـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻬـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
alef
sin
s
ta
t
ha
h
lam
l
alef
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för konsumtion består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﻬﻠَﺎﻙ och uttalas istihlaak.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för konsumtion

istif3aal blir istihlaak

Vi har sett att det arabiska ordet för konsumtion skrivs ﺍِﺳﺘِﻬﻠَﺎﻙ och uttalas istihlaak. Ordet följer mönstret verbalnomen form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istif3aal och ordets rotbokstäver är h, l och k, blir ordet istihlaak.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som konsumtion