Arabiska för klänning

fustaan
ﻓُﺴﺘَﺎﻥ
klänning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för klänning uttalas fustaan och skrivs ﻓُﺴﺘَﺎﻥ.

Om ljudfilerna
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Så används ordet klänning

Alla bokstäver i klänning

ﻓُﺴﺘَﺎﻥ
ﻓـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ﻓـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
fa
f
sin
s
ta
t
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för klänning består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﻓُﺴﺘَﺎﻥ och uttalas fustaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver