Arabiska för hälsa

SiHHa
ﺻِﺤَّﺔ
hälsa – femininum singular

Det arabiska ordet för hälsa uttalas SiHHa och skrivs ﺻِﺤَّﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: medicin
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hälsa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hälsa består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, Ha som skrivs och uttalas H och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hälsa

Alla bokstäver i hälsa

ﺻِﺤَّﺔ
ﺻـ
ـﺤـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺤـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺔ
 
Sad
S
Ha
H
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hälsa består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻِﺤَّﺔ och uttalas SiHHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver