Arabiska för skidåkning, skridskoåkning

tazalluj
ﺗَﺰَﻟُّﺞ
skidåkning, skridskoåkning – maskulinum

Det arabiska ordet för skidåkning, skridskoåkning uttalas tazalluj och skrivs ﺗَﺰَﻟُّﺞ.

Kategori: sport
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet skidåkning, skridskoåkning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skidåkning, skridskoåkning består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, lam som skrivs och uttalas l och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skidåkning, skridskoåkning

Alla bokstäver i skidåkning, skridskoåkning

ﺗَﺰَﻟُّﺞ
ﺗـ
ـﺰ
ﻟـ
ـﺞ
 
ﺗـ
ـﺰ
ﻟـ
ـﺞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺰ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
ta
t
zayn
z
lam
l
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för skidåkning, skridskoåkning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺞ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺰَﻟُّﺞ och uttalas tazalluj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skidåkning, skridskoåkning

tafa33ul blir tazalluj

Vi har sett att det arabiska ordet för skidåkning, skridskoåkning skrivs ﺗَﺰَﻟُّﺞ och uttalas tazalluj. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är z, l och j, blir ordet tazalluj.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skidåkning, skridskoåkning