Arabiska för antändning, förbränning

Harq
ﺣَﺮﻕ
antändning, förbränning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för antändning, förbränning uttalas Harq och skrivs ﺣَﺮﻕ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet antändning, förbränning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet antändning, förbränning består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med antändning, förbränning

Alla bokstäver i antändning, förbränning

ﺣَﺮﻕ
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Ha
H
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för antändning, förbränning består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺮﻕ och uttalas Harq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för antändning, förbränning

fa3l blir Harq

Vi har sett att det arabiska ordet för antändning, förbränning skrivs ﺣَﺮﻕ och uttalas Harq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är H, r och q, blir ordet Harq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som antändning, förbränning