Arabiska för addition, plural, samlande

jam3
ﺟَﻤﻊ
addition, plural, samlande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för addition, plural, samlande uttalas jam3 och skrivs ﺟَﻤﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns addition, plural, samlande i:

jumuu3
ﺟُﻤُﻮﻉ
addition, plural, samlande – maskulinum plural
Kategori: grammatik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet addition, plural, samlande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet addition, plural, samlande består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med addition, plural, samlande

Alla bokstäver i addition, plural, samlande

ﺟَﻤﻊ
ﺟـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﺟـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
jim
j
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för addition, plural, samlande består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﻤﻊ och uttalas jam3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för addition, plural, samlande

fa3l blir jam3

Vi har sett att det arabiska ordet för addition, plural, samlande skrivs ﺟَﻤﻊ och uttalas jam3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är j, m och 3, blir ordet jam3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som addition, plural, samlande