Arabiska för kunskap, vetenskap

3ilm
ﻋِﻠﻢ
kunskap, vetenskap – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kunskap, vetenskap uttalas 3ilm och skrivs ﻋِﻠﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kunskap, vetenskap i:

3uluum
ﻋُﻠُﻮﻡ
kunskap, vetenskap – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kunskap, vetenskap

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kunskap, vetenskap består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kunskap, vetenskap

Alla bokstäver i kunskap, vetenskap

ﻋِﻠﻢ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ayn
3
lam
l
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för kunskap, vetenskap består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋِﻠﻢ och uttalas 3ilm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kunskap, vetenskap

fi3l blir 3ilm

Vi har sett att det arabiska ordet för kunskap, vetenskap skrivs ﻋِﻠﻢ och uttalas 3ilm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är 3, l och m, blir ordet 3ilm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kunskap, vetenskap