Arabiska för anställd, användare

mustakhdam
ﻣُﺴﺘَﺨﺪَﻡ
anställd, användare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för anställd, användare uttalas mustakhdam och skrivs ﻣُﺴﺘَﺨﺪَﻡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns anställd, användare i:

mustakhdamuuna
ﻣُﺴﺘَﺨﺪَﻣُﻮﻥَ
anställd, användare – maskulinum plural
Kategori: arbete
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet anställd, användare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anställd, användare består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anställd, användare

Alla bokstäver i anställd, användare

ﻣُﺴﺘَﺨﺪَﻡ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
sin
s
ta
t
kha
kh
dal
d
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för anställd, användare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﺨﺪَﻡ och uttalas mustakhdam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver