Arabiska för tydlig, uppenbar

waaDiH
ﻭَﺍﺿِﺢ
tydlig, uppenbar – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tydlig, uppenbar uttalas waaDiH och skrivs ﻭَﺍﺿِﺢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tydlig, uppenbar i:

waaDiHa
ﻭَﺍﺿِﺤَﺔ
tydlig, uppenbar – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet tydlig, uppenbar

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tydlig, uppenbar består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Dad som skrivs och uttalas D och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tydlig, uppenbar

Alla bokstäver i tydlig, uppenbar

ﻭَﺍﺿِﺢ
ﺿـ
ـﺢ
 
ﺿـ
ـﺢ
 
ـﻮ
ـﺎ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
waw
w
alef
Dad
D
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för tydlig, uppenbar består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺍﺿِﺢ och uttalas waaDiH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tydlig, uppenbar

faa3il blir waaDiH

Vi har sett att det arabiska ordet för tydlig, uppenbar skrivs ﻭَﺍﺿِﺢ och uttalas waaDiH. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är w, D och H, blir ordet waaDiH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tydlig, uppenbar