Arabiska för läkare

Tabiib
ﻃَﺒِﻴﺐ
läkare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för läkare uttalas Tabiib och skrivs ﻃَﺒِﻴﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns läkare i:

Tabiiba
ﻃَﺒِﻴﺒَﺔ
läkare – femininum singular
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet läkare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet läkare består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, beh som skrivs och uttalas b och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med läkare

Alla bokstäver i läkare

ﻃَﺒِﻴﺐ
ﻃـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﻃـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ta
T
beh
b
ya
y
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för läkare består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺒِﻴﺐ och uttalas Tabiib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver