Arabiska för natt

layla
ﻟَﻴﻠَﺔ
natt – femininum singular

Det arabiska ordet för natt uttalas layla och skrivs ﻟَﻴﻠَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet natt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i natt

ﻟَﻴﻠَﺔ
ﻟـ
ـﻴـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻴـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
lam
l
ya
y
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för natt består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻟَﻴﻠَﺔ och uttalas layla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver