Arabiska för socker

sukkar
ﺳُﻜَّﺮ
socker – maskulinum singular

Det arabiska ordet för socker uttalas sukkar och skrivs ﺳُﻜَّﺮ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Så används ordet socker

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet socker består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med socker

Alla bokstäver i socker

ﺳُﻜَّﺮ
ﺳـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
 
sin
s
kaf
k
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för socker består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Ordet skrivs därför ﺳُﻜَّﺮ och uttalas sukkar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver